Filipínské zbraně I

29. května 2009 v 22:01 |  Články
Filipínské zbraně od A do Z

Filipínské hutnictví
Počátky filipínského hutnictví sahají do doby prvních kontaktů s Číňany okolo roku 900n.l. v době indo-malajské říše známé také jako Sri-Vijaya. Tato říše byla založena roku 650 n.l. a trvala do jejího zničení Jávánci roku 1290. Obchodní lodě plující mezi ostrovy, šířily v říši technologie a kulturu. V této době Číňané přicházeli za obchodem, ženili se s místními ženami a usazovali se na Filipínách. Ve 14. století přicházeli také muslimští a hinduističtí obchodníci, kteří přinášeli své náboženství a technologie.

V 15.století, kdy na Filipíny dopluli Španělé, byly různé oblasti rozdílně vyspělé. Některé v té době dosahovaly úrovně Číny nebo Indie, ale zvláště okrajové části tak vyspělé nebyly. To bylo způsobeno hlavně tím, že na souostroví nebyla jen jedna centrální vláda, ale skupina malých království. Existovaly kovové zbraně, brnění, bronzové kanony
a pevnosti, ale ne ve velkém množství. To bylo způsobeno použitými metodami výroby.

Výrobní postupy mečů
V této době se pro výrobu mečů používaly dvě metody. První založená na muslimském vlivu a druhá, založená na animalistickém. Mečíři byli alchymisty, kováři a také astrology, kteří čekali na příznivou konjunkci planet před započetím každé fáze výroby. Cesta meče od výrobce k majiteli byla velmi mystickou ceremonií plnou všech možných nadpřirozených představ. Věřili, že správný meč přinese správnému člověku štěstí, zatímco nesprávný meč smůlu.
Termín z Tagalogu "Panday" označující kováře vyrábějícího meče a nože, pochází od slavného kováře jménem Panday Piray. Kovář Panday Piray z Pampangy byl tak schopný, co se týče různých druhů kovovýroby, že ho Španělé pověřili otevřením první španělské dělostřelecké slévárny v zemi.
Všechny druhy čepelí se dohromady nazývají sandata. Většina lidí zná tři základní typy čepelí známých jako barong, kampilan a kris. Ve skutečnosti ale existuje široká škála různých měčů, které byly vyráběny a používány na Filipínách a zapsaly se do její historie. Meče hrály klíčovou roli pro přežití a kulturní vývoj filipínského národa. Pro mnoho filipínských etnik není meč pouze nástrojem války, ale je klíčovou částí denního oblečení a osobní identity.
Filipínské meče se dříve vyráběly jinak, než je tomu dnes. Dřívější čepele měly jednostranné dlátové ostří, které určovalo, jestli je zbraň pro praváka nebo leváka. Meč pro pravou ruku měl skosení na pravé straně. To umožňovalo použít čepel jako nástroj například při stahování nebo jako hoblík.
Současné čepele jsou zbroušené z obou stran, tak jako tomu je u evropských mečů. Meče jsou typicky vyráběny se zužujícím se řapem a proděravěnou rukojetí, která se nasazuje na řap. Rukojeť se zajišťuje na místě lepením, nýtováním a nebo malým kouskem kovu, který je na řap napájen. Používané materiály jsou hard wood, buvolí roh a nebo slonovina. Některé meče mají záštitu a jiné ne podle toho, jestli byly vyrobeny jako nástroj a nebo zbraň.

Rozdělení výzbroje a výstroje
Po prozkoumání všech druhů zbraní jsem začal používat toto rozdělení podle jejich tvaru a určení.

Dlouhé meče - útočné/obranné zbraně jako je kampilan, keris a kris
Krátké meče (zašpičatělá bola) - útočné/obranné zbraně, které je také možné použít pro každodenní účely v zemědělství, řeznictví a zpracování dřeva. Patří sem barong, pinute, sundang, bicuco,... Obecně platí, že pokud mají hrot, používaly se jak pro sekání, tak i pro bodání.
Krátké meče (šavle) - tvar těchto zbraní pochází od čínské/indické šavle. Čepel bývá broušena na vnější straně zakřivení. Jedinečný tvar těchto zbraní umožňuje jak útočení na lehce obrněné protivníky, tak zachytávání jejich zbraní s následným útokem další zbraní držené v druhé ruce. Patří sem meč bagobo, batangas, utak, susuwat, gayang, laring, ... Takže Pigafettův popis meče datu Lapu-Lapu by mohl být přesný, protože říká, že magalhensovi vojáci byli napadeni šavlemi.
Bolo - nástroj pro každodenní použití a osobní ochranu jako je itak, goluk,... Zpravidla byly navrženy s těžištěm vepředu pro snadné sekání.
Nože a dýky - osobní ochrana, balisong, daga, balasiong,...
Střelné zbraně - osobní ochrana a lov, paltik
Kanony - pevně umístěné obranné nebo útočné zbraně používané v pevnostech a na lodích
Brnění - osobní ochrana
Štíty - osobní ochrana
Oštěpy - osobní ochrana, lov a rybaření
Luky a vrhače - lov a rybaření
Šipky - z ruky vrhané zbraně
Sekery - řeznický a popravčí nástroj
Tyče a hole - úderové a treninkové zbraně
Improvizované zbraně - ostatní nástroje používané v běžném životě, které ale mohou být použity v boji jako bič, dulo-dulo,...

Filipínské zbraně A-Z
Brnění baluti(tagalog)
Na obrázku je kvalitní brnění moros, které by náleželo datu nebo náčelníkovi.
Bagobo
(oblast Mindanao)

Meč bagobo od národa Bagobo, odvozující svůj původ od lidí, kteří na Mindanao přinesli hinduismus v době Sri Vijayan a nájezdu Majapahit. Když se smísili s místními lidmi, vytvořili novou společnost s názvem Bagobo.

Bagahay
Jsou to dřevěné šipky tvaru torpéda, které se házely z ruky. Jsou zpravidla okolo 10 palců dlouhé a v průměru mají okolo poloviny palce. Mohou být vyrobeny jak ze dřeva, tak kovu. Dřevěné jsou více tradiční. Mají hrot na obou koncích a hážou se podobně jako nůž, ale někdy až pět najednou.

Balisong
(jižní Filipíny)
Mimo Filipíny také nazývaný jako motýlkový nůž, pojmenovaný podle města v Batangas, které se jmenuje Barrio Balisong, ve kterém se vyrábí. Je to zavírací nůž složený ze tří částí spojených čepy a pojistkou. Velikostí se pohybují od jednoho palce až po 16 palcové zavírací bola.

Balasiong
Ocelový nůž se dvěmi ostřími, dlouhý 14-16 palců z jižních Filipín.

Bangkaw / Budiak (kopí, oštěpy)
Existuje velké množství variant v závislosti na délce a účelu. Některé mají kovové hlavice různých stylů a velikostí. Mohou být jednobřité, dvoubřité nebo ostnaté. Styl a použití závisí na oblasti Filipín ze které pochází. Domorodci, kteří loví a rybaří na plážích použijí jiné kopí než lidé z hor na lov divočáka. Další názvy jsou sibat nebo sapang, které pochazí z oblasti Visayan nebo indodésný termín tabak.
Mnoho z technik vyučovaných s kopím jsou úplně stejné pohyby jako ty při lovu a zabíjení divoké zvěře. Body určené k probodnutí měkkých částí jako je krk nebo šíje jsou kombinované s likvidujícími údery tupých částí zbraně.
Někteří tvrdí, že oštěp byl primární zbraní válečníků Moros s tím, že někteří z nich prý házeli několik oštěpů najednou a tak mátli nepřátele. Oštěpy byly udržovány v dokonalém stavu a byly ceněnou částí válečnické výzbroje. Kopí/oštěpy byly používány pro válčení, lov a rybaření. Válečná kopí nebyla zpravidla používána pro lov a měla větší hlavice a kratší násady. Hlavice bývaly vyrobeny z vysoce kvalitní svářkové oceli (i když některé byly z bambusu, především ty z dávné minulosti) s mosazným kováním. Některé mívaly i kovovou koncovku. Zpravidla byly nasazovány na násadu z hardwoodu. Existovalo mnoho variant od rovné až po vlnité. Délka hlavice byla od 5 do 24 palců.

Bangkon
(jižní Filipíny)
Bangkong je slovo mořských Dayaků pro válečnou loď, kterou v 17.století používali k pirátství a bankon označuje jejich jednoruční meče dlouhé 24-28 palců s typickým zakřivěním.

Banyal
(jižní Filipíny)
Jednoruční meč dlouhý přibližně 24 palců s dlátovým ostřím a těžištěm posunutým dopředu usnadňujícím sekání. Zahnutá rukojeť znesnadňuje vypadnutí. Neobvyklý roh/háček na hřbetu čepele. Hrot je zašpičatělý.

Batangas
(Luzon)
Meč pocházející od národa Tagalog. Jednoruční čepel dlouhá 24-28 palců s typickým zahnutým tvarem rukojeti k zabránění vypadnutí zbraně při zpocení.

Barong
Také někdy nazývaný jako barung je jedinečný meč tvaru listu velmi odlišný od ostatních filipínských zbraní. Čepele dlouhé v rozsahu od 12 do 18 palců s jedním ostřím a bez záštity pro jednoduchý, pohodlný úchop a manévrovatelnost uprostřed bitvy. Je masivně stavěný a je to ideální nástroj pro sekání, řezání a bodání. Rukojeť je tvaru zobáku papouška kakadu.
Barong je oblíbenou zbraní v sultanátu Sulu. Je neskutečně efektivní na sekání a i přes svou velikost byl známý tím, že je s ním možné přeseknout muže napůl. Čepele jsou většinou masivní a těžké, takže hmotnost zvyšuje sekací schopnosti tohoto meče. Délka se pohybuje mezi 8 až 22 palci (nové čepele zpravidla 18 - 22 palců), ale jsou i vyjímky. Někdy jsou vidět damaškové vzory, ale opět ne tak často jako u malayského krisu. Čepele některých barongů byly vyráběny čínskými kováři (díky podobnosti s čínskými sekáčky) a dováženy do Sulu. Tyto výrobky bývaly excelentní kvality. Zatímco barongy mají zpravidla ploché boky mírně vypuklé u ostří, některé (většinou čínské výrobky) jsou konvexní v celé šířce. U některých čepelí se vyskytuje falešné ostří zasahující až do 1/3 délky od hrotu. Tento typ je velmi neobvyklý.
Rukojeť je nejčastěji s motivem papouška kakadu (i přes to, že jsou i vyjímky ve tvaru hada) s dlouhým kováním (zpravidla vyrobeného ze stříbra, někdy mědi nebo mosazi, za 2.světové války se objevuje hliník) v délce okolo 3 palců (Yakanské barongy mívají malé kování dlouhé okolo půl palce). Pro zlepšení úchopu je někdy kování doplněno lakovanými kroužky z přírodních vláken. Někdy je tato omotávka přes kování, ale často je tomu tak, že to, co se zdá jako pevné kování, jsou ve skutečnosti pouze střídající se kovové a vláknité kroužky. Kakadu bývá vyrobeno z "banati", ale u lepších mečů pro bohatší válečníky se objevují i vzácné materiály jako je slonovina, buvolí roh, kamagong (filipínský eben) atd. V těchto případech bývají pak tyto koncovky bohatě vyřezávané. Barongy pro chudší vrsty a ty, které jsou primárně určené pro boj, mají menší a méně zdobené kakadu s potlačeným hřebínkem a zobákem. Na druhou stranu se během 2. světové války změnila podoba kakadu. Hřebínek se stal víc trojúhelníkový a začal přímo navazovat na hřbet rukojeti, zatímco hřebínky starších kakadu začínají až na botce rukojeti. Také zobáky začaly být více masivní a tvarem více obdelníkové. Na okraj je třeba zmínit, že barongy jsou často používány juromentados (ti, kteří podstoupili rituál Magsabil). Často nosili kratší čepele s normálně velkou rukojetí. Tyto barongy jsou často chybně považovány za dětské zbraně, ale byly určené pro dospělé.
Pochvy barongů bývají vyrobeny ze dvou částí z hardwoodu, které jsou k sobě přivázány ratanem. Starší barongy bývají často jen částečně ovázány širokými ratanovými pásky, zatímco novější jsou omotané celé. Starší pochvy bývají také tenčí oproti těm vyrobeným po 2.světové válce. Konec moderních pochev se stáčí nahoru u některých až skoro pod devadesáti stupňovým úhlem. Stejně jako u krisů, po 2. světové válce se hrdla a konce pochev začaly zdobit perletí.

Bicuco
Pracovní nástroj hojně používaný v provinciích Tarlac, Pangasinan a La Union. Tento dlouhý nůž je vhodný na stahování zvířat nebo na zpracovávání masa. Čepel je vytvarovaná tak, aby měla těžiště vepředu pro snazší sekání.

Binagong/Binangon
Jde o velmi zajímavou a velkou čepel z ostrovů Visayan podobnou meči Tenegre. Jednoruční meč dlouhý 24-28 palců s typicky zahnutou rukojetí pomáhající v úchopu.

Bolo
Druh mačety používaný hlavně v džunglích Indonésie a Filipín a na cukrových plantážích Kuby. Stejně jako ostatní mačety je primárně určená k mýcení vegetace a podobné práce v zemědělství. Bola jsou charakteristické rukojetí full tang z hard woodu a čepelí, která se zakřivuje a rozšiřuje směrem k hrotu. To posunuje těžiště dopředu jak je to jen možné a dává to čepeli velkou pádnost při sekání.

Foukačky a luky

Bunal
Tyč vyrobená z ratanu, kamagongu nebo bahi. Zpravidla těžká tyč s úchopem obaleným ovčí kůží.

Daga
Opaskový nůž. V oblasti Visayan nazývaný také baraw. Název pochází ze španělského slova pro dýku. Výrazy baraw a daga mohou být také nahrazeny termíny solo baraw nebo solo daga spojovaným se systémy boje nožem nebo termíny doble baraw a doble daga, které označují boj dvěma noži. Také se vyskytuje spojení olisi baraw a espada´y´daga označující boj tyčí a nožem respektive mečem a nožem.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 SergiooZ SergiooZ | E-mail | 16. ledna 2017 v 22:39 | Reagovat

I found this page on 19th place in google's search results. You need some search engine optimization. Many webmasters think that seo is dead in 2017, but it is not true. There is sneaky method to reach google's top 5 that not many people know. Just search for:  pandatsor's tools

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama