Květen 2009

Filipínské zbraně I

29. května 2009 v 22:01 Články
Filipínské zbraně od A do Z

Filipínské hutnictví
Počátky filipínského hutnictví sahají do doby prvních kontaktů s Číňany okolo roku 900n.l. v době indo-malajské říše známé také jako Sri-Vijaya. Tato říše byla založena roku 650 n.l. a trvala do jejího zničení Jávánci roku 1290. Obchodní lodě plující mezi ostrovy, šířily v říši technologie a kulturu. V této době Číňané přicházeli za obchodem, ženili se s místními ženami a usazovali se na Filipínách. Ve 14. století přicházeli také muslimští a hinduističtí obchodníci, kteří přinášeli své náboženství a technologie.