Říjen 2008

Historie Filipín 5: Číňané a čínští míšenci

31. října 2008 v 21:07 Články
5. ČÍŇANÉ A ČÍNŠTÍ MÍŠENCI

Ke konci osmnáctého a na počátku devatenáctého století byla vžitá španělská představa o Číňanech vystřídána uznáním jejich eventuálně konstruktivní role v ekonomickém rozvoji. Nařízení vylučujcí Číňany přijatá v roce 1755 a 1766, byla odvolána v roce 1788. Přesto zůstali Číňani v městech okolo Manily, obzvláště Binondo a Santa Cruz. V roce 1839 bylo přijato nařízení udělující jim volnost v práci a pobytu.


Historie Filipín 4: Obchod s Evropou a Amerikou

31. října 2008 v 21:06 Články
4.OBCHOD S EVROPOU A AMERIKOU

Tak dlouho dokud zůstala španělská říše na východním pobřež Pacifiku neporušená a galleony pluly z a do Acapulca, byl díky iniciativě Josého Basca y Varga v průběhu jeho kariéry guvernéra v Manile, alespoň malý tlak na podporu rozvoje Filipín. Po jeho odjezdu začaly pro Ekonomickou společnost těžké časy a Královská společnost vykazovala snižující se zisky. Nezávislost španělských latinsko-amerických kolonií, zvláště Mexika v roce 1821, zapříčinila zásadní změnu španělského postupu. Odříznutím od mexické podpory a chráněných latinsko-amerických trhů, byla kolonie přinucena uživit se sama. Následkem toho se stala obchodní izolace neudržitelná.Historie Filipín 3: Ochabnutí španělské nadvlády

31. října 2008 v 21:05 Články
3. OCHABNUTÍ ŠPANĚLSKÉ NADVLÁDY

V roce 1762 byli Španělé vtaženi do Sedmileté války (1756-63) na straně Francie proti Británii; v říjnu 1762 jednotky britské Východoindické společnosti obsadily po prudkých bojích Manilu. Španělský odpor pokračoval pod vedením viceguvernéra Simóna de Anda, usazeném v Bacoloru v provincii Pampanga. Manila se vrátila do rukou Španělů v květnu 1764 v souladu s Pařížským mírem, který oficiálně ukončil tuto válku. Britská okupace tak částěčně dala vytušit počátek konce starého pořádku.

Historie Filipín 2: Ranné španělské období

17. října 2008 v 18:28 Články
2. RANNÉ ŠPANĚLSKÉ OBDOBÍ

K prvnímu setkání Evropanů s Filipínci došlo 16.března 1521 během Magellanova obeplutí světa. Magellan přistál na Cebu, prohlásil ho za území Karla I.španělského a o měsíc později byl zabit místním náčelníkem. Španělská koruna vyslala několik expedicí během následujících desetiletí. K ustanovení prvního španělského sídla došlo v roce 1565, když Miguel López de Legazpi, první královský guvernér, přijel na Cebu z Nového Španělska (Mexiko).

Historie Filipín 1: Ranná historie

17. října 2008 v 18:25 Články
1. RANNÁ HISTORIE

Původní obyvatelé filipínského souostroví jsou Negritos, před-Malajci a Malajci. Negritos jsou přesvědčeni, že na souostroví přišli před přibližně 30 000 lety, v době poslední doby ledové, po pevninských mostech. Pozdější migrace probíhaly po moři během opakujících se pohybů lidí po několik posledních tisíc let.